Swiss
traditions.
Quality
and high-tech
engineering
solutions.
TK

Ýangyç rezerwuarlary, suwda ýüzýän gapaklar (pantonlar) we gümmez şekilli alýumin gapaklar.

ENCE GmbH (ЭНЦЕ ГмбХ) injiniring kompaniýasy Türkmenistan respublikasynyň (Turkmeniýa) kärhanalaryna nebit we gaz çykarmakda ulanlýan enjamlary, şeýle-hem buraw enjamlarynyň aýry görnüşlerini we ýataklary «açary taýýar» görnüşinde toplumlaýyn taýýarlamagy teklip edýär.

Tehniki teklip

Ýangyç rezerwuarlarynyñ görnüşleri:

  • Ýyladyş abzaly bar çaklañja ýangyç rezerwuarlary
  • Içinden ýyladylýan ýangyç rezerwuarlary
  • Goşa goraýyş gaply ýangyç rezerwuarlary
  • Elektr bilen gyzdyrylýan rezerwuarlar
  • Dikleýin garyşdyrýan rezerwuarlar
  • Umumy rama ýerleşdirlen nasoalar bilen baglaşdyrlan giñeldiji rezerwuarlar
  • Ýangyç bloklar
Our specialists are always there to help you

Our engineers will provide advice or additional technical information about the offered oil and gas production and transport equipment

Please send your RFQs for oil and gas production and transport equipment to our Technical Department.

GA: