Swiss
traditions.
Quality
and high-tech
engineering
solutions.
TK

Ýangyç rezerwuarlary, suwda ýüzýän gapaklar (pantonlar) we gümmez şekilli alýumin gapaklar.

ENCE GmbH (ЭНЦЕ ГмбХ) injiniring kompaniýasy Türkmenistan respublikasynyň (Turkmeniýa) kärhanalaryna gaz çykarmakda ulanlýan enjamlary, şeýle-hem buraw enjamlarynyň aýry görnüşlerini we ýataklary «açary taýýar» görnüşinde toplumlaýyn taýýarlamagy teklip edýär.

Tehniki teklip

Ýangyç rezerwuarlarynyñ görnüşleri:

  • Ýyladyş abzaly bar çaklañja ýangyç rezerwuarlary
  • Içinden ýyladylýan ýangyç rezerwuarlary
  • Goşa goraýyş gaply ýangyç rezerwuarlary
  • Elektr bilen gyzdyrylýan rezerwuarlar
  • Dikleýin garyşdyrýan rezerwuarlar
  • Umumy rama ýerleşdirlen nasoalar bilen baglaşdyrlan giñeldiji rezerwuarlar
  • Ýangyç bloklar