Swiss
traditions.
Quality
and high-tech
engineering
solutions.
TK

Özü ýokaryk galýan esasly buraw desgalary

ENCE GmbH (ЭНЦЕ ГмбХ) injiniring kompaniýasy Türkmenistan respublikasynyň (Turkmeniýa) kärhanalaryna gaz çykarmakda ulanlýan enjamlary, şeýle-hem buraw enjamlarynyň aýry görnüşlerini we ýataklary «açary taýýar» görnüşinde toplumlaýyn taýýarlamagy teklip edýär.

Tehniki teklip

ENCE GmbH (ЭНЦЕ ГмбХ) injiniring kompaniýasynyñ Türkmenistan respublikasynyň (Turkmeniýa) gaz kärhanalary üçin hödürleýän özü ýokaryk galýan esasly buraw desgalary çeññekdäki ýük göterijiligi 650 tonna bolan buraw işleri üçin niýetlenen. Konstruksiýanyñ düzümine rotorly burawlamakda, şeýle-hem ýokarky hereketlendijininiñ kömegi bilen alnyp barlýan burawlamakda ulanylýan Özü ýokaryk galýan esasy içine alýar. Şeýle konstruksiýa bir guýudan ikinji guýa tiz arada süýşipbarmaga mümkinçilik berýär.

BURAW DESGASYNYňESASY МОDELI BU250T BU250T BU350Т BU500T BU650T
Burawlaýşyñ hasaplanan çuñlugy 12000 fut (3660 m) 16500 fut (5000 m) 25000 fut (7650 m) 30000 fut (9130 m) 35000 fut (10700 m)
Agram düşmegi boýunça synyplaşdyrmak 250 t (227 mt) 350 t (318 mt) 500 t (454 mt) 650 t (590 mt) 750 t (680 mt)
Kuwwatlylygy boýunça synyplaşdyrmak 1000 ag (746 kWt) 1500 ag (1119 kWt) 2000 ag (1492 kWt) 2500 ag (1865 kWt) 3000 ag (2238 kWt)
Esasy taslama çözgütleri çöl / jungle / demirgazyk ýagdaýlarynda ulanmak çöl / jungle / demirgazyk ýagdaýlarynda ulanmak çöl / jungle / demirgazyk ýagdaýlarynda ulanmak çöl / jungle / demirgazyk ýagdaýlarynda ulanmak çöl / jungle / demirgazyk ýagdaýlarynda ulanmak
Süýşiriş ulgamlary Tigirli / ugur berijiler bilen süýşmek ulgamy Tigirli / ugur berijiler bilen süýşmek ulgamy Tigirli / ugur berijiler bilen süýşmek ulgamy Tigirli / ugur berijiler bilen süýşmek ulgamy Tigirli / ugur berijiler bilen süýşmek ulgamy
Maçta Моdeli СМ250 СМ350 СМ500 СМ650 СМ750
Standartlara laýyklygy API 4 °F, 3-nji neşir API 4 °F, 3-nji neşir API 4 °F, 3-nji neşir API 4 °F, 3-nji neşir API 4 °F, 3-nji neşir
Görnürşi ýygnalýan konsolly ýygnalýan konsolly ýygnalýan konsolly ýygnalýan konsolly ýygnalýan konsolly
Tal abzallarynyñ simleriniiñ iñ köp sany 10 12 12 14 14
Tal abzallarynyñ simleriniiñ iñ köp sanly çeññegine düşýän agram 250 t (227 mt) 350 t (318 mt) 500 t (454 mt) 650 t (590 mt) 750 t (680 mt)
Ýagtylykdaky işçi beýikligi 134'-6" (41 m) 141' (43 m) 147'-7" (45 m) 154'-1 7/8"(47 m) 160'-8 5/8" (49 m)
Buraw turbalaryny düşürmek we galdyrmak diapason II, üçtubka diapason II, üçtubka diapason II, üçtubka diapason II, üçtubka diapason II, üçtubka
Werhowoi üçin balkonyñ göwrümi 130 sweçalyk buraw turbasy d=5" 176 sweçalyk sweçalyk buraw turbasy d=5" 270 sweçalyk sweçalyk buraw turbasy d=5" 322 sweçalyk sweçalyk buraw turbasy d=5" 376 sweçalyk sweçalyk buraw turbasy d=5"
Esasy Modeli SL250 SL350 SL500 SL650 SL750
Standartlara laýyklygy API 4 °F, 3-nji neşir API 4 °F, 3-nji neşir API 4 °F, 3-nji neşir API 4 °F, 3-nji neşir API 4 °F, 3-nji neşir
Görnürşi Özü ýokary galýan, parallelogram görnüşli Özü ýokary galýan, parallelogram görnüşli Özü ýokary galýan, parallelogram görnüşli Özü ýokary galýan, parallelogram görnüşli Özü ýokary galýan, parallelogram görnüşli
Burawyñ polynyñ beýikligi 22'-10" (7 m) 26'-3" (8 m) 29'-6" (9 m) 32'-9 ¾" (10 m) 36' (11 m)
Obsad kolonnasyna düşýän agram 250 t (227 mt) 350 t (318 mt) 500 t (454 mt) 650 t (590 mt) 750 t (680 mt)
Podsweçnige düşýän agram 150 t (136 mt) 210 т (190 mt) 300 t (272 mt) 390 t (254 mt) 450 t (408 mt)
Buraw lebedkasy Modeli DW1000AC DW1500AC DW2000AC DW2500AC DW3000AC
Standartlara laýyklygy API 7К we API API 7К we API API 7К we API API 7К we API API 7К we API
Nominal kuwwatlygy 1000 ag (746 kWt) 1500 ag (1119 kWt) 2000 ag (1492 kWt) 2500 ag (1865 kWt) 3000 ag (2238 kWt)
Bir sima düşýän iñ köp çekiji guýç 61,420 funt (273,196 kN) 74,852 funt (332,941 kN) 106,367 funt (473,120 kN) 125,648 funt (558,882 kN) 145,852 funt (648,750 kN)
Tal abzallarynyñ simlarynyñ iñ köpsanynyñ ýük göterijiligi 250 t (227 mt) 350 t (318 mt) 500 t (454 t) 650 t (590 mt) 750t (680 mt)
Baraban oijagazynyñ diametri 1 1/8" (29 mm) 1 ¼" (32 mm) 1 3/8" (35 mm) 1 ½" (38 mm) 1 5/8" (41mm)
Awariýa/duralga tormozlary Diskli tormozlar ulgamy Diskli tormozlar ulgamy Diskli tormozlar ulgamy Diskli tormozlar ulgamy Diskli tormozlar ulgamy
Buraw rotory Model RT2750 RT2750 RT 3750 RT3750 RT4950
Rotor stolunyñ deşigi 27 ½" (699 mm) 27 ½" (699 mm) 37 ½" (953 mm) 37 ½" (953 mm) 49 ½" (1257 mm)
Ýokarky hereketlendiriji Modeli 250 t (227 mt) 350 t (318 mt) 500 t (454 mt) 750 t (680 mt) 750 t (680 mt)
Işçi basyşy 5000 psi (34474 kPа) 5000 psi (34474 kPа) 5000 psi (34474 kPа) 5000 psi (34474 kPа) 7500 psi (51711 kPа)
Elektr üpjünçiligi Herekete getirijiniñ görnüşi  gylykly-sazlaýyş / üýtgeýän tok ýygylykly-sazlaýyş / üýtgeýän tok ýygylykly-sazlaýyş / üýtgeýän tok ýygylykly-sazlaýyş / üýtgeýän tok ýygylykly-sazlaýyş / üýtgeýän tok
Modeli VFD1000 VFD1500 VFD2000 VFD2500 VFD3000
Elektrik dwigatelleri 2×1750 ag (1305 kWt) 3×1750 ag (1305 kWt) 4×1750 ag (1305 kwt) 4×1750 ag (1305 kWt) 5×1750 ag (1305 kWt)
Buraw nasoslary Modeli МР1000 МР1300 МР1600 МР1600 МР2000
Sany 2 2 2 3 3
Nominal kuwwatlygy 1000 ag (746 kWt) 1300 ag (970 kWt) 1600 ag (1194 kWt) 1600 ag (1194 kWt) 2000 ag (1492 kWt)
Işçi basyşy 5000 psi (34474 kPа) 5000 psi (34474 kPа) 5000 psi (34474 kPа) 5000 psi (34474 kPа) 7500 psi (51711 kPа)