Swiss
traditions.
Quality
and high-tech
engineering
solutions.
TK

Treýlerli buraw desgasy

ENCE GmbH (ЭНЦЕ ГмбХ) injiniring kompaniýasy Türkmenistan respublikasynyň (Turkmeniýa) kärhanalaryna gaz çykarmakda ulanlýan enjamlary, şeýle-hem buraw enjamlarynyň aýry görnüşlerini we ýataklary «açary taýýar» görnüşinde toplumlaýyn taýýarlamagy teklip edýär.

Tehniki teklip

ENCE GmbH (ЭНЦЕ ГмбХ) injiniring kompaniýasynyñ Türkmenistan respublikasynyň (Turkmeniýa) kärhanalary üçin hödürleýäntreýlerli buraw desgalary çeññegiñ üýk göterijiligi 250 tonna çenli bolan buraw işlerini alyp barmaga niýetlenendir.

BURAW DESGASYNYňESASY MODELI TBU-150T TBU-200T TBU -250T

Burawlamagyñ hasaplanan çuñlygy
6000 fut (1829 m) 9000 fut (2740 m) 12000 fut (3600 m)
Düşýän agramy boýunça synyplaşdyrmak 150 t (136 mt) 200 t (180 mt) 250 t (227 mt)
Kuwwatlylygy boýunça synyplaşdyrmak 500 ag (373 kWt) 750 ag (560 kWt) 1000 ag (746 kWt)
Esasy taslama çözgütleri Dolulygyna tirkegde ýerleşdirlen Dolulygyna tirkegde ýerleşdirlen Dolulygyna tirkegde ýerleşdirlen
Maçta Modeli ВТ150 ВТ200 ВТ250
Standartlara laýyklygy API 4 °F, 3-nji neşir API 4 °F, 3-nji neşir API 4 °F, 3-nji neşir
Görnürşi Teleskopik Teleskopik Teleskopik
Tal abzallarynyñ simleriniiñ iñ köp sany 8 10 10
Tal abzallarynyñ simleriniiñ iñ köp sanly çeññegine düşýän agram 150 t (136 mt) 200 t (180 mt) 250 t (227 mt)
Ýagtylykdaky işçi beýikligi 91'-10" (28 m) 98' — 5" (30 m) 105'(32 m)
Buraw turbalaryny düşürmek we galdyrmak diapason II, ikitubka diapason II, ikitubka diapason II, ikitubka
Werhowoi üçin balkonyñ göwrümi 100 sweçalyk buraw turbalary d= 4" 145 100 sweçalyk buraw turbalary d= 4" 190100 sweçalyk buraw turbalary d= 5"
Esasy Modeli DW500AC DW750AC DW1000AC
Standartlara laýyklygy API 4 °F, 3-nji neşir API 4 °F, 3-nji neşir API 4 °F, 3-nji neşir
Görnürşi Gidrawliki, parallelogram görnüşli Gidrawliki, parallelogram görnüşli Gidrawliki, parallelogram görnüşli
Burawyñ polynyñ beýikligi 16'-5" (5 m) 19'-7" (6 m) 22'-10" (7 m)
Obsad kolonnasyna düşýän agram 150 t (136 mt) 200 t (180 mt) 250 t (227 mt)
Podsweçnige düşýän agram 90 t (82 mt) 120 t (109 mt) 150 t (136 mt)
Buraw lebedkasy Моdeli DW500AC DW750AC DW1000AC
Standartlara laýyklygy API 7К we API API 7К we API API 7К we API
Nominal kuwwatlygy 500 ag (373 кWt) 750 ag (560 кWt) 1000 ag (746 кWt)
Bir sima düşýäniñ köp çekiji guýç 44,078 fut (196,059 kN) 48,956 fut (217,753 kN) 61,420 fut (273,196 kN)
Tal abzallarynyñ simlarynyñ iñ köpsanynyñ ýük göterijiligi 150 t (136 mt) 200 t (180 mt) 250 t (227 mt)
Baraban oijagazynyñ diametri 1" (25 mm) 1 1/8" (29 mm) 1 1/8" (29 mm)
Awariýa/duralga tormozlary Diskli tormozlar ulgamy Diskli tormozlar ulgamy Diskli tormozlar ulgamy
Buraw rotory Моdeli RT2750 RT 2750 RT2750
Rotoryñ stolunyñ deşgi 17 ½" (446 mm) 27 ½" (699 mm) 27 ½" (699 mm)
Ýokarky herekete getiriji Моdeli 150 t (136 mt) 250 t (227 mt) 250 t (227 mt)
Işçi basyşy 5000 psi (34474 kPа) 5000 psi (34474 kPа) 5000 psi (34474 kPа)
Elektr üpjünçiligi Herekete getirijiniñ görnüşi gylykly-sazlaýyş / üýtgeýän tok ýygylykly-sazlaýyş / üýtgeýän tok ýygylykly-sazlaýyş / üýtgeýän tok
Моdeli VFD1000 VFD1000 VFD1000
Elektr dwigatelleri 2×875 ag (653 кWt) 2×1312 ag (979 кWt) 2×1750 ag (1305 кWt)
Buraw nasoslary Modeli МР500 МР750 МР1000
Sany 2 2 2
Nominal kuwwatlygy 500 ag (373 кWt) 750 ag (746 кWt) 1000 ag (746 кWt)
Işçi basyşy 5000 psi (34474 кPа) 5000 psi (34474 кPа) 5000 psi (34474 кPа)
Treýlerler Sany 4 5 6
Ýük göterijiligi 40 t (36 mt) 50 t (45 mt) 60 t (54 mt)