Swiss
traditions.
Quality
and high-tech
engineering
solutions.
TK

Ýokary basyşda turba geçirijilere kesim operasiyalaryny amala
aşyrýan desgalar

Teklip
Teswirleme

ENCE GmbH (ЭНЦЕ ГмбХ) injiniring kompaniýasy Turkmenistanyň kärhanalary üçin ýokary basyşda işläp duran geçirijileri we gaz geçirijilerine kesim etmek, ýa-da beklemekligi amala aşyrýan desgalary hödürleýär, olar senagatyň gaz, himiýa, himiýa pudagynda, durmuş suw geçiriji setlerinde şu çäreleri geçirmekde ulanlýar:

  • Iş halyndaky sreda astynda (temperature, basyş) turbogeçirijileriniň abatlaýş işlerinde
  • Iş halyndaky turbogeçirijileri ýa-da olaryň aýry böleklerini ýapmak
  • Meýilnama-duýdyryş ştatdaky tehniki çärelerini geçirmek
  • Goşmaça goşulan liniýa arkaly işleýän turbogeçiriji leri gurşamak
  • Turbogeçirijileri liniýalary gozgadylmagyň ýa-da arasyna goýmagyn esasynda guralýan çäreler
  • Turbogeçirijieriň işläp duran ýerinde şikes ýeten meýdanlary çalyşmak