Swiss
traditions.
Quality
and high-tech
engineering
solutions.
TK

Gaz turbalarynyn arassalayysh usullary

Teklip
Teswirleme

ENCE GmbH (ЭНЦЕ ГмбХ) injiniring kompanyasy Türkmenistanyň karhanalaryna gaz turbalarynyň içerki ýüzlerini arassalamagyň tehniki çözgütlerini, abatlaýyş işleri we awariýa ýagdaýynda germetizsiýa etmegi teklip edýär:

  • Dürli görnüşdäki modifiksiýaly gaşawlary 2" den - 56"- a çenli
  • Germetik yapgylar
  • Gaşaw desgalaryny kabul edýän we işe goýberýän kameralar
  • Kebşirleýji snarýadlar
  • Ýokary basyşly turbalar üçin izolirlenen ýapgylar
  • Kompresson dykylar
  • Kompensasion dykylar
  • Sferalardan geçirmek üçin troýnikler