Swiss
traditions.
Quality
and high-tech
engineering
solutions.
TK

Ammiak, methanol
we wodorod önümçiliginde rifoming peçleri

Aslyny anyklalar geň adamlar
Teswirleme

ENCE GmbH (ЭНЦЕ ГмбХ) injiniring kompaniýasy ammiak we wodorod öndürýän Türkmenistanyň himiýa kärhanalary üçin rifoming peçleriniň netijeli işlemegi üçin onu gaýtadan dikeltmekde ya-da modernizasiýa etmekde zerur hemme düzümleri işläp düzmäge we toplamaga taýýar, şol sanda:

 • Ot ýanýan abzallar
  • Potolok yangyçlary
  • Diwar yangyçlary
  • Zemin yangyçlary
 • Ýangyna çydamly materiallaryň toplumu (Thermal Ceramics / Italiýa kompaniýasynyň ýangyna çydamlyly materiallary esasynda)
  • Peçiň ýumşak izoliýasion swody
  • Peçiň diwarlarynyň ýumşak izoliýasiýasy
  • Rifoming turbalarynyň kollektorlarynyň izoliýasiýasy
  • Peçiň aşagynyň izoliýasiýasy
  • Tunnelleriň izoliýasiýasynyň toplumy
  • We başgalar
 • Fransiýanyň kompaniýasynyň önümi merkezden gaçyryş usulunda guýulan turbalar toplumy bilen kompleksleýin üpjün etmek
  • Merkezden gaçyryş usulunda guýulan arfalar– merkezi, çep we sag
  • Purjunli asmalar
  • Pigteller