Swiss
traditions.
Quality
and high-tech
engineering
solutions.
TK

Burawly (şnekli)
nasoslar gaz
we himiýya senagaty üçin

Aslyny anyklalar geň adamlar
Orta basyşdaky burawly nasos

Gurluşy:

 • Harçlanmaşy: 0,6 dan 320 m3/sag çenli
 • Toplama basyshy 30 bara çenli
 • Sorma basyshy: «-» 0,5 den, 10 bara çenli
 • Nasos bilen sorulýan maddanyñ temperaturasy 0 dan, 120 °C çenli
Burawly nasos pes basyşly çalyş ulgamy üçin

Gurluşy:

 • Harçlanmaşy: 24 den 320 m3/sag çenli
 • Toplama basyşy 16 bara çenli
 • Sorma basyşy: «-» 0,5den, 10bara çenli
 • Nasos bilen sorulýan maddanyñ tempraturasy 0 dan 120 °C çenli
Burawly nasos orta basyşly çalyş ulgamy üçin

Gurluşy:

 • Harçlanmaşy: 0,6 dan 180 m3/sag çenli
 • Toplama basyşy 30 bara çenli
 • Sorma basyşy: «-» 0,5den, 10bara çenli
 • Nasos bilen sorulýan maddanyñ tempraturasy 0 dan, 120 °C çenli
Burawly nasos az harçlaýany we basyşy az, çalyş ulgamlary üçin

Gurluşy:

 • Harçlanmaşy: 10 m3/sag- dan
 • Toplama basyşy: 16 bara çenli
 • Sorma basyşy: «-» 0,7 den, 10 bara çenli
 • Nasos bilen sorulýan maddanyñ tempraturasy 0 dan, 120 °C çenli
Burawly nasos az sorýan we ýag çalynmaýan ulgamlar üçin

Gurluşy:

 • Harçlanmaşy: 0,85 den 6 m3/sag - dan
 • Toplama basyşy: 100 bara çenli
 • Sorma basyşy: «-» 0,5 den, 10 bara çenli
 • Nasos bilen sorulýan maddanyñ temperaturasy 0-dan – 100°Cçenli