Swiss
traditions.
Quality
and high-tech
engineering
solutions.
TK

Kiltli, sazlaýjyly,
goraýyş armaturalaly
wegaýtaryş klapnlary

Teklip
Teswirleme

ENCE GmbH (ЭНЦЕ ГмбХ) kompaniyasy Türkmenistanyň kärhanalaryný her hili görnüşdäki kiltli, sazlaýjyly, goraýyş armaturalalynyň toplumy bilen üpjün edip biler

  • Şina şekilli kilt
  • Gaýtaryş klapanlary
  • Ildirgiçli wentiller
  • Şazlaýjy klapanlary
  • Şar şekilli kranlar
  • Goraýy klapnlary
  • "Батерфляй" şekilinde zadwijkalar
  • Şiberli slam zadwijkalar