Swiss
traditions.
Quality
and high-tech
engineering
solutions.
TK

Buraw enjamlary we gaz çykarmakda ulanlýan enjamlar

ENCE GmbH (ЭНЦЕ ГмбХ) injiniring kompaniýasy Türkmenistan respublikasynyň (Turkmeniýa) kärhanalaryna gaz çykarmakda ulanlýan enjamlary, şeýle-hem buraw enjamlarynyň aýry görnüşlerini we ýataklary «açary taýýar» görnüşinde toplumlaýyn taýýarlamagy teklip edýär.