Swiss
traditions.
Quality
and high-tech
engineering
solutions.
TK

Merkezden gaçyryş nasoslary
Shin Nippon Machinery
(SNM) / Yaponiýa

ENCE GmbH (ЭНЦЕ ГмбХ) injiniring kompaniýasy Shin Nippon Machinery kompaniýasy bilen uzak ýyllardan bäri GDA döwletlerinde bile işleýär we öndüriji bilen bilelikde bu enjamlaryň aýratynlyklary, işininiň netijeliligi barada ýa-da serwis hyzmatlaryny gurnamaga, Türkmenistanyň kärhanalaryna ätiýaçlyk şaýlaryny üpjün etmäge we otyrtma işlerini ýerine ýetirmäge mydam taýýar.

Aslyny anyklalar geň adamlar
Merkezden gaçyryş nasosy SJCH görnüşi

Shin Nippon Machinery nasoslary himiýa gaýtadan işleýän senegatda aýratyn çylşyrymly işleri etmek üçin ulanylýar. Merkezden gaçyryş nasoslary API 610 görnüşinde standartda taýýarlanýar we özüniň berkligi hem uzak möhletli (30-40yyldan gowrak). işleýändigi bilen tapawutlanýar.

Gurluşy:

 • Harçlanmaşy: 250 m3/sag çenli
 • Güýji 400 m çenli
Merkezden gaçyryş nasosy HVC görnüşi

Gurluşy:

 • Harçlanmaşy: 4350 m3/sag çenli
 • Güýji 500m çenli
Merkezden gaçyryş nasosy ROV görnüşi

Gurluşy:

 • Harçlanmaşy: 600 m3/sag çenli
 • Güýji: 790 m çenli
Merkezden gaçyryş nasosy WY görnüşi

Gurluşy:

 • Harçlanmaşy: 3 410 m3/sag çenli
 • Güýji: 1550 m çenli
Merkezden gaçyryş nasosy IJ görnüşi

Gurluşy:

 • Harçlanmaşy: 4 090 m3/sag çenli
 • Güýji: 8 400 m çenli
Merkezden gaçyryş nasoslary JTC görnüşi

Gurluşy:

 • Harçlanmasy: 680 m3/sag çenli
 • Güýji: 1 350 m çenli