Swiss
traditions.
Quality
and high-tech
engineering
solutions.
TK

Deňiz suwuny
süýjediji desgalar

Teklip
Teswirleme

Gurluşy:

  • Suwdan duzuň aýyrylyşy- 99,5%
  • Öndürijiligi – 1 gije-güziň içinde 2 den 5000 m³/sutkada(çenli)

Desgalaryň toplumynyň düzümi:

  • Poslama garşy mukdara bölýän ulgam 5 mikrona çenli öňürti arassalaýan-filtrleýän ulgamy bilen
  • Suw saklamak üçin rezerwuar
  • Iş üçin vertical suw sorýan nasos + ätiýaçlyk nasosy
  • Membranaly bloklar
  • Ultramelewşe zyýansyzlandyrmak kamerasy
  • Zerur berkidiji-sazlaýş armatura we KIPiA gurallary
  • Desgany saklaýan konteýner