Swiss
traditions.
Quality
and high-tech
engineering
solutions.
TK

Deňiz suwuny
süýjediji desgalar

Teklip
Teswirleme

Gurluşy:

  • Suwdan duzuň aýyrylyşy- 99,5%
  • Öndürijiligi – 1 gije-güziň içinde 2 den 5000 m³/sutkada(çenli)

Desgalaryň toplumynyň düzümi:

  • Poslama garşy mukdara bölýän ulgam 5 mikrona çenli öňürti arassalaýan-filtrleýän ulgamy bilen
  • Suw saklamak üçin rezerwuar
  • Iş üçin vertical suw sorýan nasos + ätiýaçlyk nasosy
  • Membranaly bloklar
  • Ultramelewşe zyýansyzlandyrmak kamerasy
  • Zerur berkidiji-sazlaýş armatura we KIPiA gurallary
  • Desgany saklaýan konteýner
Our specialists are always there to help you

Our engineers will provide advice or additional technical information about the offered oil and gas production and transport equipment

Please send your RFQs for oil and gas production and transport equipment to our Technical Department.

GA: