Swiss
traditions.
Quality
and high-tech
engineering
solutions.
TK

önümlerini
guýmaga, guýup doldyrmaga we başga gaba gaplamaga niýetlenen germetik ulgamlar

Teklip
Teswirleme

ENCE GmbH (ЭНЦЕ ГмбХ) injiniring kompanyasy Türkmenistanyň karhanalaryny önümlerini guýmaga, guýup doldyrmaga we başga gaba gaplamaga niýetlenen dürli görnüşli partlaýyşdan howupsyz we germetik ulgamlar toplumlary bilen üpjün etmäge taýar, meselem:

  • Ýokardan guýmak stansiýalary
  • Gämi stenderleri (Du100 - Du400-dan PN 40 çenli)
  • Suwda ýüzýän sorujy ştuserler
  • Yuzujiligi sindirishi berk ozlehdirme
  • Aşakdan guýmak stansiýalary
  • Suwaldylan gazlary guýýan akyzýan desgalar
  • Demirýol sisternalaryna guýmaga niýetlenet germetik ulgamlar
  • Himiklalilileri guýmaga niýetlenet germetik ulgamlar
  • Belli nokada guýmaga niýetlenet desgalar
Goşmaça informasiýa

Hödürlenýän çözgütler bilen ENCE GmbH (ЭНЦЕ ГмбХ) kompaniýasynyň merkezi saýtynda jikme-jik tanyşyp bolar: www.ence.ch